E-parduotuvės taisyklės

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybes, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.

2.1. Sutartis tarp kliento ir pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet pirkėjas e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Užsakyti”.

2.2. Sutartis pradeda galioti, per 3 (tris) darbo dienas, kuomet gaunamas apmokėjmas už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Kliento ir pardavėjo yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.

 1. Pirkėjo teisės:

3.1. Turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

3.2. Turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai:

4.1. Privaloma apmokėti už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip.

4.2. Jeigu pasikeičia pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, privalotma nedelsiant juos atnaujinti.

4.3. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

 1. Pardavėjo teisės:

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę.

5.3. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

 1. Įsipareigojimai:

6.1. Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pristatyti Pirkėjui užsakytas prekes, nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 72 valandas.

 1. Prekių pristatymas:

7.1. Prekes pristatome Mes arba Mūsų įgaliotas atstovas.

7.2. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę.

7.3. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba siuntos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, Pirkėjas siuntos turi nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta priduota tvarkingai.

 1. Atsakomybė.

8.1. Pirkėjas visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei pateikiami netisklūs duomenys registracijos formoje, E-parduotuvė neatsako už dėlto atsiradusius padarinius.

8.2. Klientas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

8.3. Klientas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

 1. Informacijos siuntimas.

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Kliento registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Klientas visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

 1. Asmens duomenų apsauga.

10.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.

10.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

 1. Prekių garantijos

11.1 Pardavėjas pareiškia, kad prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos parduotuvėje parduodamos prekės bendros savybės pateikiamos esančiame apraše.

11.2 Pardavėjas neatsako už tai, jeigu parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realių šių prekių savybių dėl kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių. Taip pat pačių pakuočių išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamų svetainėje.

11.3 Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei klientas ar asmenys, kuriems klientas perdavė prekes, naudojo ne pagal paskirtį, kuria tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas kliento ar kitų asmenų, kuriems klientas pardavė prekes, veiksmų.

 1. Prekių grąžinimas

12.1 Klientui parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

12.2 Nepatikusių prekių grąžinimo atveju, pristatymo mokestį turi mokėti klientas. Grąžinamų nekokybiškų prekių siuntinio pristatymo išlaidas padengia pardavėjas.

12.3 Pardavėjas prekės iš kliento priima, jeigu: prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta kliento. Prekė turi būti grąžinta originalioje, tvarkingoje pakuotėje. Grąžinama pilna prekės komplektacija. Klientas privalo pateikti prekės įsigijimo dokumentą.

12.4 Prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jei prekės trūkumų atsirado dėl to, kad klientas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles.

12.5 Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis taisyklių prekių grąžinimo pirmu punktu, pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo pirkėjui dienos, informuodamas pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

12.6 Kokybiškos, gamintos pagal individualų užsakymą prėkės negrąžinamos ir nekeičiamos.

 1. Baigiamosios nuostatos.

13.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

13.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Privatumo politika

Mazujupeduciubutikelis.lt internetinės parduotuvės privatumo politika

 1. Bendra informacija

1.1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „Helijo prekyba“, juridinio asmens kodas 303439379 internetine parduotuve mazujupeduciubutikelis.lt. 

1.2. Mes gerbiame Kliento privatumą ir saugome privačius duomenis, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

 1. Duomenų pateikimas

2.1. Užsakymo ar registracijos formoje klientas turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu pateikiami, melagingi ar klaidinantys duomenys, mes turime teisę anuliuoti registraciją ar užsakymą arba apriboti galimybes naudotis interneto parduotuve. DUomenimspasikeitus, prašome juos atnaujinti.

 1. Tiesioginė rinkodara

3.1. Duomenys (el. pašto adresas ir telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslais naudojame ir tvarkome kliento sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas:

Interneto svetainės mazujupeduciubutikelis.lt registracijos formoje pažymėdami, jog sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;
UAB „Helijo Prekyba“ administruojamose parduotuvėse pateiktose anketose pažymint, kad sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

3.2. Bet kuriuo atveju, klientas visada turės galimybę atsisakyti naujienų sekdami nuorodas naujienlaiškyje arba susisiekus su mumis el. paštu, telefonu ir visais kitais įmanomais būdais.

 1. Pasirinkimo laisvė

4.1. Klientas sprendžia, kokius savo duomenis atskleisti. Pavyzdžiui, vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus išskirtinių pasiūlymų, informacijos apie įvairias akcijas bei loterijas.

 1. Užklausų pateikimas

5.1. Kliento duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir žinutės tekstas) užklausų administravimo ir atsakymų pateikimo tikslu naudojame ir tvarkome sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas suvedant savo asmens duomenis ir žinutę interneto svetainėje mazujupeduciubutikelis.lt užklausos formoje. Nepateikus šių asmens duomenų negalėsime atsakyti į kliento užklausą.

 1. Registracija

6.1. Kleinto duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) paskyros administravimo tikslu naudojame ir tvarkome sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas vartotojui suvedant savo asmens duomenis interneto svetainėje mazujupeduciubutikelis.lt registruojant naują paskyrą. Klientui neužpildžius privalomų registracijos laukų, negalėsime sukurti Jūsų paskyros.

 1. Kandidatų asmens duomenys

7.1. Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV, motyvacinis laiškas, pozicija ir kt. pateikti duomenys) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.

7.2. Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

 1. Duomenų saugojimo terminas

8.1. Visus kliento asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

8.2. Jūsų registracijos duomenis mes saugome tol, kol turite galiojančią paskyrą interneto svetainėje mazujupeduciubutikelis.lt.

8.3. Kleinto užklausų duomenis saugome tol, kol yra nagrinėjamas pateiktas klausimas ir 3 metus po pateikimo.

 1. Duomenų perdavimas

9.1. Kliento asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, teikiantiems internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių ar paslaugų pristatymo, suteikimo ar kitas su užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda UAB „Helijo Prekyba“ administruoti maujuepduciubutikelis.lt internetinę parduotuvę ir saugoti jose esančius duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

 1. Informacija apie nepilnamečius

10.1. Patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmens duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėse be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 1. Slapukai

11.1. Į Jūsų kompiuterį mazujupeduciubutikelis.lt internetinis puslapis gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pavyzdžiui, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje. Klientas gali leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. 

 1. Duomenų apsauga

12.1. Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

12.2. UAB „Helijo Prekyba“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

 1. Kliento teisės

13.1. Klientas turi šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:

prašyti, kad UAB „Helijo Prekyba“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

13.2 Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
13.3 Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
13.4 Teisę atšaukti sutikimą;
13.5 teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13.6. Klientas gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis prisijungę prie savo paskyros arba kreipdamiesi į FUNTASTIK elektroniniu paštu adresu info@helijo.lt arba registruotu paštu adresu Plento g. 7-14, Kaunas. 

 1. Galiojimas ir pakeitimai

14.1. Ši privatumo politika galioja nuo internetinio puslapio įkūrimo dienos. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją mazujupeduciubutikelis.lt interneto svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

14.2. Jei dėl šios politikos nuostatų klientui iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis šios politikos 13.2 punkte nurodytais elektroninio pašto ar registruoto pašto adresais.

 1. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@helijo.lt.