Privatumo Politika

Privatumo politika

Mazujupeduciubutikelis.lt internetinės parduotuvės privatumo politika

 1. Bendra informacija

1.1. Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „Helijo prekyba“, juridinio asmens kodas 303439379 internetine parduotuve mazujupeduciubutikelis.lt. 

1.2. Mes gerbiame Kliento privatumą ir saugome privačius duomenis, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

 1. Duomenų pateikimas

2.1. Užsakymo ar registracijos formoje klientas turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu pateikiami, melagingi ar klaidinantys duomenys, mes turime teisę anuliuoti registraciją ar užsakymą arba apriboti galimybes naudotis interneto parduotuve. DUomenimspasikeitus, prašome juos atnaujinti.

 1. Tiesioginė rinkodara

3.1. Duomenys (el. pašto adresas ir telefono numeris) tiesioginės rinkodaros tikslais naudojame ir tvarkome kliento sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas:

Interneto svetainės mazujupeduciubutikelis.lt registracijos formoje pažymėdami, jog sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus;
UAB „Helijo Prekyba“ administruojamose parduotuvėse pateiktose anketose pažymint, kad sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

3.2. Bet kuriuo atveju, klientas visada turės galimybę atsisakyti naujienų sekdami nuorodas naujienlaiškyje arba susisiekus su mumis el. paštu, telefonu ir visais kitais įmanomais būdais.

 1. Pasirinkimo laisvė

4.1. Klientas sprendžia, kokius savo duomenis atskleisti. Pavyzdžiui, vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus išskirtinių pasiūlymų, informacijos apie įvairias akcijas bei loterijas.

 1. Užklausų pateikimas

5.1. Kliento duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir žinutės tekstas) užklausų administravimo ir atsakymų pateikimo tikslu naudojame ir tvarkome sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas suvedant savo asmens duomenis ir žinutę interneto svetainėje mazujupeduciubutikelis.lt užklausos formoje. Nepateikus šių asmens duomenų negalėsime atsakyti į kliento užklausą.

 1. Registracija

6.1. Kleinto duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris) paskyros administravimo tikslu naudojame ir tvarkome sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas vartotojui suvedant savo asmens duomenis interneto svetainėje mazujupeduciubutikelis.lt registruojant naują paskyrą. Klientui neužpildžius privalomų registracijos laukų, negalėsime sukurti Jūsų paskyros.

 1. Kandidatų asmens duomenys

7.1. Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų portalus, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV, motyvacinis laiškas, pozicija ir kt. pateikti duomenys) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.

7.2. Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

 1. Duomenų saugojimo terminas

8.1. Visus kliento asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

8.2. Jūsų registracijos duomenis mes saugome tol, kol turite galiojančią paskyrą interneto svetainėje mazujupeduciubutikelis.lt.

8.3. Kleinto užklausų duomenis saugome tol, kol yra nagrinėjamas pateiktas klausimas ir 3 metus po pateikimo.

 1. Duomenų perdavimas

9.1. Kliento asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, teikiantiems internetinėje parduotuvėje užsakytų prekių ar paslaugų pristatymo, suteikimo ar kitas su užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda UAB „Helijo Prekyba“ administruoti maujuepduciubutikelis.lt internetinę parduotuvę ir saugoti jose esančius duomenis, taip pat tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjams. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Kliento asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims.

 1. Informacija apie nepilnamečius

10.1. Patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmens duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėse be savo tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 1. Slapukai

11.1. Į Jūsų kompiuterį mazujupeduciubutikelis.lt internetinis puslapis gali įrašyti slapukų (angl. cookies). Slapukas – tai mažas duomenų rinkinys, kuris naudojamas, renkant tam tikrą informaciją apie jūsų kompiuterį. Pavyzdžiui, ar dažnai lankotės mūsų svetainėje, ką veikiate apsilankę. Duomenų rinkiniuose nėra asmeninės informacijos, bet jei teikiate tokią informaciją mums, pavyzdžiui, registruodamiesi mūsų svetainėje, tai gali būti nuoroda į informaciją, esančią duomenų rinkinyje. Klientas gali leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma interneto naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. 

 1. Duomenų apsauga

12.1. Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

12.2. UAB „Helijo Prekyba“ imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

 1. Kliento teisės

13.1. Klientas turi šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:

prašyti, kad UAB „Helijo Prekyba“ leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

13.2 Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
13.3 Teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
13.4 Teisę atšaukti sutikimą;
13.5 teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

13.6. Klientas gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis prisijungę prie savo paskyros arba kreipdamiesi į FUNTASTIK elektroniniu paštu adresu info@helijo.lt arba registruotu paštu adresu Plento g. 7-14, Kaunas. 

 1. Galiojimas ir pakeitimai

14.1. Ši privatumo politika galioja nuo internetinio puslapio įkūrimo dienos. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją mazujupeduciubutikelis.lt interneto svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir / ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

14.2. Jei dėl šios politikos nuostatų klientui iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis šios politikos 13.2 punkte nurodytais elektroninio pašto ar registruoto pašto adresais.

 1. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu info@helijo.lt.